میکسر مواد پلاستیکی گاز گیردار اسان کار سپاهان

گروه صنعتی آسان کار سپاهان
۱.میکسر مواد پلاستیک جهت مخلوط کردن مواد اولیه
۲.موادکش جهت انتقال مواد پلاستیک
۳.گازگیر مواد پلاستیک


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

۰۹۱۳۹۱۶۹۵۳۲
اصفهان
توافقی