خریدار دستکاه تزریق سبد میوه

سلام نیاز به یک دستکاه تزریق جهت سبد سازی دارم
برای کشاورزی استفاده میشودونیاز به یک دستکاه خوردکن یااسیاب دستکاه ایرانی باشد

09120573240
کرمانشاه
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی