سلام هفته ای ۴تا ۵ تن سبد اسیاب شده رنگی و مشکی برا فروش دارم شهرستان سرخس
هستم کیلویی چنده و آدرس شما کجاست

09158138579
مشهد
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی