فروش حدود دوتن پت زنده بدون تقکیک رنگ
از شهرستان کهگیلویه شهر دهدشت.
در صورت نیاز و پیشنهاد قیمت خوب تفکیک رنگ هم انجام میشود

آگهی منقضی شده است.
ناشناس
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی