تمیز و یه دست جامبو رنگ ابی هیچ گونی یا چیزی دیگه قاطیش نیست یک دست جامبو قیمت توافقی
با توری زده شده بار با ضمانت به شرط یه دست بود جامبو تناژ هر مقدار که بخوای

آگهی منقضی شده است.
اصفهان
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی