ارزان و زیر قیمت بازار مربوط به شرکت کربی و دی کالر بعلت جمع کردن کارگاه زیر قیمت و با توافق
بژ خوش رنگ با کد ۷۱۰۰ به وزن ۷۹۰ کیلو
طوسی پر رنگ با کد ۱۸-۸۸۰ به وزن ۲۰۰ کیلو

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی