کارگرافغانی مجرب حرفه ای وکاربلدآسیاب پلاستیک

به چندنفرکارگرافغانی مجرب متعهد حرفه ای و کاربلدبا سابقه کاردر آسیاب پلاستیک نیازمندیم.
برای اطلاعات بیشترتماس بگیریدممنون.

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی