گالن ۲۰،۳۰،۶۰،۷۰ لیتری آلمانی

گالن ۲۰ لیتری طرح آلمانی با وزن ۱۰۰۰ گرم
گالن ۳۰ لیتری طرح آلمانی با وزن ۱۵۰۰ گرم
گالن ۶۰،۷۰ لیتری طرح آلمانی با وزن ۳۰۰۰ گرم

 

02122088593
تهران
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی