دستگاه دو کبیته قربانی

سن دستگاه ۱۵ سال میباشد
کنتاکتوری میباشد
بازوها وبوشها جدیدن نو شده است
سیلندر مار پیچ سلامت
هیدرو موتور سلامت
هیدرولیک سلامت
برق سلامت
در حال کار
با تشکر از پلاستیک یاب

09021145026
بابل
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی