سه عدد دستگاه بادی زینتی

سه عدد دستگاه بادی زینتی به شرح زیر
دستگاه چهار لیتری دو هد اکس۱۳۵ گیر بکسی تابلو سرخود در حال کار فیلم هم جود هست
دو عدد دستگاه دو لیتری دو هد در حال کار نیست
هر سه ۲۱۰ میلیون تخفیف کوچک پای معامله
۰۹۱۲۰۹۸۲۲۶۰کماسی
۰۹۱۹۰۰۶۲۵۶کماسی

آگهی منقضی شده است.
تهران
210 تومان

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی