فوری خرید یه دستگاه صنعتی چنی کندر دهنه ۸۰ الی ۹۰

فوری خریدار واقعی یه عدد دستگاه صنعتی کندر نایلون چینی آماده به کار قمیت مناسب مخواهم در جا تسویه مکنم دهنه ۸۰ الی ۹۰ باشد

09105379087
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی