انواع دستگاه کندر یا کندور

ساخت انواع دستگاه کندر یا کندور
*کندور دهنه ۷۰ با موتور ۳۰ اسب ورق کف ۱۲ و ناودانی ۱۲

*دهنه ۸۰ با موتور ۴۰ اسب ورق کف ۱۵ و ورق دیگ ۱۲ و ناودانی ۱۴

*کندور دهنه ۹۰ با موتر ۵۰ اسب ورق کف ۱۵ و ورق دیگ ۱۲ و ناودانی ۱۴

*کندور دهنه ۹۰ با موتر ۶۰ اسب و سه یاتاقان
*دستگاه ها به صورت سنگین ساخت میباشد .
*سفارشی سازی ممکن میباشد.
*تمام دستگاه ها با تابلو برق کامل (دو ضرب ستاره مثلث و تجیهزات مورد نیاز) تحویل داده میشود.
*برای اطلاع از نحوه ثبت سفارش در سراسر کشور تماس بگیرد.

09308038367
اصفهان
توافقی
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

مشابه :
+ ثبت اگهی