فروش قالب تزریق پلاستیک اسباب بازى

هشت دست قالب یک اسباب بازى تفنگ لیزرى به فروش میرسد
تمام اجزا پلاستیک میباشد و بدنه اصلى الومینیوم
قالب بدنه قابل تغییر به پلاستیک میباشد

09396959134
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی