فروش دستگاه تزریق پلاستیک از ۵۵ تا ۷۸۰ تن

به نام خدا
لیست دستگاه های تزریق پلاستیک موجود در شرکت شایان اعتماد
تزریق ۱۰۰تن بتن فیلد مدل TM
تزریق ۱۰۰تن بتن فیلد مدل HM
تزریق ۱۱۰تن دماگ
تزریق ۱۱۵تن PR
تزریق ۱۲۰تن Nonrongs
تزریق ۱۲۰تن هایدا
تزریق ۱۲۰تن چندی
تزریق ۱۳۸تن هایدا
تزریق ۱۵۰تن چندی
تزریق ۱۵۰تن هواشنگ
تزریق ۱۶۸تن هایدا
تزریق ۱۸۰تن Cosmos
تزریق ۱۸۰تن دانگشین
تزریق ۱۸۰تن TSP
تزریق ۱۸۸تن Haixiong
تزریق ۲۰۰تن هایتین
تزریق ۲۰۰تن های تای
تزریق ۲۰۶تن Haixiong
تزریق ۲۲۰تن دانگشین
تزریق ۲۲۰تن ساند
تزریق ۲۲۸ تن Ningbo
تزریق ۲۳۸تن هایدا
تزریق ۲۵۰تن دماگ
تزریق ۲۵۰تن Selex
تزریق ۲۵۰تن تدریک
تزریق ۲۶۰تن TSP
تزریق ۲۸۰تن تدریک
تزریق ۲۸۰تن دایمیونگ
تزریق ۳۰۰تن هایتین
تزریق ۳۰۰تن جون وی
تزریق ۳۲۰تن گرانت وی
تزریق ۳۲۰تن Cybertech
تزریق ۳۵۰تن اویما
تزریق ۳۶۰تن TSP
تزریق ۴۰۰تن Cosmos
تزریق ۴۵۰تن TSP
تزریق ۴۵۰تن TSP
تزریق ۶۰۰تن های تای
جهت مشاهده عکس و مشخصات دستگاهای فوق با شماره زیر تماس بگیرید.حسین زاده

09035711441
قزوین
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی