تزریق ۱۵۰ گرم تامسون

قالبگیر ۲۷×۲۷، در حال تولید روزانه،فقط قسمت گیره سرویس نشده که نرسیدم متوقف کنم بقیه سرویس شده دارای کنترل فشار و سرعت یک ودو تزریق و گیره .‌مکش
پران دو سمت ، ماهیچه دو سمت، چشم الکترونیک جهت تولید اتومات بدون اپراتور ..جهت ارتقاء و خرید بزرگتر آگهی کردم

09130367511
اصفهان
115,000,000 تومان
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی