دستگاه تزریق سبد میوه فقط تک رج چهار کیلویی

خریدار دستگاه تزریق پلاستیک هستم که قدرت تزربق سبد چهار کیلویی یا سبد تک رج را داشته باشد . بوجه مالیم کمه هرچه به قیمت تر باشه بهتر

آگهی منقضی شده است.
گرگان
100 تومان

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی