دهانه ۶۰تاب تکنیک

اسیاب ۶۰*۴۰ تاب تکنیک بسیار کم کارکرد از سال ۹۲به دلیل تعطیلی گارکاه خوابیده قبل از ان هم هفته ای یکبار به مقدار نهایت سیصد کیلو اساب لوله میکرده یک سال از خواب یک دست کامل شام دوعدد تیغه ثابت وهشت عدد متحرک از خود تاب تینیک خریداری ونصب شده

09141451200
ارومیه
75 تومان
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی