نصاب و راه انداز دستگاهای تولید نایلون و نایلکس

نصب و راه اندازی دستگاه تولید نایلون و نایلکس و دوخت و کندر و گرانول و سرویس دستگاهای شما درمحل کارخانه شما و اموزش صفرتا صد تولید به شما در محل کارشما. در کل ایران برق کشی سالن شما. و عیب یابی برق دستگاهای شما و سرویس و نگهداری دستگاها در محل کار شما کریمی.

09220827038
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی