فروش دستگاه تولید نایلکس ونایلون ۸۰ دوتا ۱۱۰

فروش دستگاه تولید نایلکس ونایلون تولید۸۰دوتا۱۱۰یکی کندوروبانچ هیدورلیکودوختدوطبقه سرودار ومیز جلو یکی تمام آنورتور ودوتازنجیری

آگهی منقضی شده است.
بندر ماهشهر
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی