یک خط کامل تولید نایلون دستگاه تولید عرض ۱۳۰٫٫٫ دوخت وبرش دو طبقه…… کندور با دینام ۳۰اسب……پانچ دستی با۴قالب….پمپ بادولوازم اضافی دیگر یک جا به فروش می رسد

09022191944
شیراز
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی