خرید دستگاه پلاستیک دسته دار

خرید دستگاه نو یا تمیز کم کارکرد پلاستیک دسته دار
جهت تولید با سرمایه محدود
برای داشتن شغلی شرافتمند

09398488538
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی