پلی اتیلن زنده بار و اسیابی سبز  و سفید

۱۱۰۰کیلو پلی اتیلن زنده بار که ۲۰۰کیلوش سبز و بقیش سفیده و۴۰۰کیلو پلی اتیلن ضایعاتی اسیابی و ۴۰۰کیلو پلی امید اسیابی موجود است بار اصفهان است قیمتم با مشتری که بیاد پا بار راه میام یا علی ممد تشکر از پلاستیک یاب.بیشتر بار تیکه ای و قالب میباشد و اماده برای اسیاب شدن است….


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

۰۹۹۱۳۸۵۴۵۳۰
اصفهان
توافقی