فروش مواد اسیابی رنگی تزریق و بادی

بیست تن مواد اسیابی رنگی سبز و قرمز به مقدار ۴٠درصدش سبدی سبز و قرمز تمیز شسته شده بدون زیر ابی بار تمیز یک یک ضمانتی


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
ارومیه
توافقی