خرید مواد گونی اکسترودری

۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

خریدارمواد گونی اکسیدوری روابی وموادسبدی آسیاب شده نقدا لطفا باشماره صفرنهصد نودنه ششصد چهل هشت یازده هشتادودو

09926481182
اصفهان
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

کلمات کلیدی :
+ ثبت اگهی