خریدار pp گونی اکسیدر

مواد pp گونی ضایعاتی اکسدر شده مورد نیاز است
مواد مورد نظر باید فاقد اهن با سنگ باشد
مقدار مصرف حدودا ماهانه ۱۲تن می باشد


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی