خریدار‌‌ پ‌پ‌‌ بادی‌ پلی‌ اتیلن‌ شلنگ‌ و‌ دمپایی‌ پوسته‌ کابل‌

با‌سلام‌‌‌خریدار‌‌پ‌پ‌.بادی‌.سبدی.تزریقی‌.پلی‌اتیلن‌.
شلنگ‌و‌دمپایی‌.پوسته‌کابل‌.کریستال‌.پلی‌‌کربنات‌.
ماستی‌.شیری‌.‌هوستافرم‌.پلی‌امید‌‌.ای‌پی‌دی‌ام
پولیکا‌.پروفیل‌.فومیزه‌.نوار‌لبه‌.ای‌بی‌اس‌.هایمپک
‌‌‌‌ اسیاب‌کار‌‌و‌‌‌دلالم‌‌‌‌قیمت‌مناسب‌بگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم‌زنده‌خرید‌دارم
هم‌‌اسیابی‌‌هم‌گرانول‌‌‌‌مواد‌های‌راگا‌‌‌‌و‌ضایعاتی
شماره‌تماس محمودی

09191377652
تهران
توافقی
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی