۵۰۰ کیلو کیسه پتروشیمی

کیسه مواد پلاستیک پتروشیمی پلاستیک حدود ۵۰۰ کیلو
کیسه ها همه نو و سالم

0903456891
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی