نایلون زنده و کندوری خریداریم

نایلون ضایعات کارخانجات را خریداریم
رنگی وسفید کندوری و زنده
خریدار نایلون ضایعات کارخانه و غیره


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی