فروش ۴۰۰ کیلو پلاستیک ضایعاتی

پلاستیک سوپر مارکتی
تمیز به صورت ماهیانه ۴۰۰ کیلو می باشد
ماهیانه ۱۰۰ کیلو پلاستیک دور پالتی نیز میباشد


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09136756047
اصفهان
به روز می باشد