گونی ضایعات

فروش گونی ضایعات درجه ۱دوره ۲بدون آشغال
درجه ۲سیمانی داره ۵۰درصد ودرجه ۱بدون آشغال بدون روطوبت تضمینی

09057860802
ارومیه
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی