فروش کیسه نایلونی بعنوان ضایعات

بدلیل تغییر شغل ۲۵۰ کیلو کیسه نایلونی چاپ خورده بعنوان ضایعات بفروش می رسد.


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
رشت
توافقی