فروش ضایعات کیسه لمینت پلاستیکی از کیسه مواد شیمیائی

کاربری
آسیاب یا مصالح ساختمانی
بدردموادغذائی نمیخوره
کیسه هامربوط به موادشیمیائی است وهمه سفیدرنگه
کیسه ها ۲۰کیلوئی


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09133111248
اصفهان
توافقی