فروش ضایعات نایلون پالتی تمیزوتسمه پلاستیکی پپ -پت

فروش نایلون ضایعات پالتی بزگوزخیموتمیز وفروش تسمه پلاستیکی تمیز پپ وپت که تفکیک رنگ شده وجداگانه بسته شده ان بفروش می رسد

آگهی منقضی شده است.
زنجان
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی