ضایعات تمیز نایلون و اسیاب شور خریداریم

خریدار باره زنده نایلون تمیز واسیاب شور به صورت پرسی خرید مینماییم.
مواد کندری وگرانولی سفید عسلی چهار رنگ ومشکی به صورت نقد


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09132719635
اصفهان
به روز می باشد
کلیک کنید