خرید نایلون ضایعاتی از تمام نقاط کشور

خرید زندبارنایلون شرکتی فروشگاهی سفیدورنگی درهر تناژ یا هرمقدار خرید نایلون کندری سفید وعسلی ورنگی
درتمام نقاط کشور


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09900409505
تهران
5,500 تومان