خریدار ضایعات کیسه مواد تمیز دایم

خریدار ضایعات کیسه مواد پتروشیمی پلاستیکی هستم
بار تمیز و شرکتی باشد با قیمت روز ضایعات
بصورت دایم خریدارم آماده عقد قرارداد با کارخانجات و …


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09301131334
تهران
توافقی