خریدار ضایعات پلاستیک نایلون سلفون و پالت

خریدار ضایعات نایلون سلفون شفاف چاپی پالت چوب پلاستیک با بالاترین قیمت مناسب خریداریم با تشکر موسوی تسویه در محل نقدا گونی خالی جانبو نگونی ًضایعات

09124776287
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی