فروش تامین مواد اولیه پلیمری

شرکت مهندسی بازرگانی بامداد

فروش کلیه مواد پلیمری

گروه پلی اتیلن سنگین HDPE
F7000
۰۰۳۵
۵۱۱۰
BB
EX5
EX3 (PG100)
۵۲۵۱۸
HL500
۶۲N07
۵۲۵۱۸
BL3
HI500
CRP100
۳۸۴۰
❇️پلی اتیلن سبک LDPE
۰۲۰
۲۱۳۰
۰۰۷۵
۰۱۹۰
۱۹۲۲
۲۴۲۰H
۲۴۲۰E
۲۱۰۱TN
۲۴۲۰F9
❇️پلی اتیلن سبک خطی LLDPE
۲۰۹AA
۲۲B02
۲۲B01
۲۲۵۰۱AA
۲۰۹KJ
۳۲۶۰۴

❇️پلی کربنات PC
۱۰۱۲
۷۱۰
۱۱۰۰
❇️پلی استال POM
K300
FM90
GM90
❇️پلی استایرن PS
۱۵۴۰
۷۲۴۰

Abs
۰۱۵۰
N50
۱۰۴۱۵

PET
۸۲۱
۸۲۵
۷۸۱
۷۸۵
❇️پلی امید PA
PA6
PA6 30%GF
PA6_630%GF
PA6_6N

مدیر فروش :افشین چالیک

۰۹۱۲۱۰۷۹۴۰۹
۰۲۱-۸۸۳۱۶۰۹۰
۰۲۱-۸۸۳۱۶۰۹۱
۰۲۱-۸۸۳۱۶۰۹۲

0912107909
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی