فروش مستر بچ طوسی و بژ

ارزان و زیر قیمت بازار مربوط به شرکت کربی و دی کالر بعلت جمع کردن کارگاه زیر قیمت و با توافق
بژ خوش رنگ با کد ۷۱۰۰ به وزن ۷۹۰ کیلو
طوسی پر رنگ با کد ۱۸-۸۸۰ به وزن ۲۰۰ کیلو

09111500082
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

مشابه :
+ ثبت اگهی