فروش گونی خالی

فروش گونی خالی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸

تعداد ۵۰۰۰ گونی ۳ خط
تعداد ۵۰۰۰ گونی ۳ خط سالم
۲۰۰۰ گونی یتروشیمی مواد جهت فروش سالم

۲۰۰۰ گونی یتروشیمی مواد جهت فروش

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی