فروش گونی خالی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸
فروش گونی خالی

تعداد ۵۰۰۰ گونی ۳ خط
تعداد ۵۰۰۰ گونی ۳ خط سالم
۲۰۰۰ گونی یتروشیمی مواد جهت فروش سالم

۲۰۰۰ گونی یتروشیمی مواد جهت فروش


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی