خرید سبد پلاستیکی ۲۰ کیلویی برای صادرات

سبد پلاستیکی ۲۰ کیلویی قیمت مناسب بار تریلی خریدارم. پس از خرید اول در صورت رضایت هر هفته یک تریلی خریداریم.
نقدا جهت صادرات.
فؤاد جهانی

آگهی منقضی شده است.
بانه
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی