کیسه زباله رولی ایلیا

۷ فروردین ۱۳۹۸
کیسه  زباله رولی ایلیا

تولید و فروش کیسه زباله رولی ایلیا در گرم های ۴۰۰و ۲۰۰
قبول نمایندگی در شهرهای فاقد نمایندگی
و قبول نمایندگی در شهر عراق
پور محمد۰۹۹۱۸۷۶۳۰۲۳


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
بهبهان
توافقی