کیسه زباله رولی ایلیا

۷ فروردین ۱۳۹۸
کیسه  زباله رولی ایلیا

تولید و فروش کیسه زباله رولی ایلیا در گرم های ۴۰۰و ۲۰۰
قبول نمایندگی در شهرهای فاقد نمایندگی
و قبول نمایندگی در شهر عراق
پور محمد۰۹۹۱۸۷۶۳۰۲۳


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09918763023
بهبهان
توافقی