خرید گالن ۲۰ لیتری به تعداد زیاد

خریدار دبه ۲۰ لیتری با وزن ۸۰۰ گرمی به تعداد زیاد هستم و لطفا فقط تولید کنندگان و کارخانه داران تماس بگیرند. خدری


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09101462735
تهران
توافقی