خریدار عراقی گالون ۵ و ۲۰ لیتری

سلام
من بھا و مشخسات گالونی ۵ لتر ٢٠لتر ١٠ لتر بدون رنگ میخاھم در مورد قیمتھایشان و سنگ چقدر گرام و متشکرم
mamostastar1@Gmail.com

آگهی منقضی شده است.
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی