دو عدد دستگاه بادى موسی خانیان و پورنیک

دو عدد دستگاه بادى یک دستگاه ساخت موسى خانیان و یک دستگاه ساخت آقاى پورنیک هر دو دستگاه فوق العاده تمیز در حد نو میباشند.هر دو سه استیشن میباشند. یکى از دستگاه خا داراى هد اضافه میباشد. هر یک از دستگاه ها مبلغ ٨۵٠٠٠٠٠٠ تومان میباشند.
۹۸۹۱۲۱۳۹۱۱۳۲+
۰۲۱۷۶۲۱۵۶۶۰


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
به روز می باشد