دستگاه بادی یک لیتری در حد

دستگاه بادی یک لیتری در حد نو دو
دستگاه و دستگاه تولید نایلون ۸۰با
ای نور تور با کلیه وسایل جانبی و پمپ باد ۰۹۱۰۰۰۵۶۴۱۸


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09371574128
تهران
به روز می باشد