خریداردستگاه پلاستیک بادی ۱۰۰لیتری

یک دستگاه تزریق پلاستیک بادی ۱۲۰لیتری برای تولیدبشکه های پلاستیکی با قالب بشکه مورد نیاز است.
درصورت امکان تماس بگیرید


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09121417378
زنجان
توافقی
کلیک کنید
مطالب مشابه :