دستگاه‌ گرانول

یک‌ دستگاه‌ گرانول

۱۵ آبان ۱۴۰۰

یک‌ عدد‌ دستگاه‌ گرانول‌‌‌‌‌‌ سالم‌ به‌ شرط‌ با دینام‌ سالم
‌‌با تابلو‌ برق‌‌ بزرگ‌ سالم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌ آسیاب‌ سنگین‌ خرد‌کن
و با سه‌ عدد‌ وان‌ به‌ فروش‌ میرسد.

برای‌ اطلاعات‌ بیشتر‌ با شماره‌ زیر‌ تماس‌ بگیرید.

09123535117
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی