دستگاه گرانول چینی ۵ متری

دستگاه گرانول چینی ۵ متر طول سیلندر کلگی ۵۰
با تمام متعلقات کارگاه دستگاه به کار می باشد و به شرط
سالمی و بدونه هیچ عیبی

اصفهان
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی