کندر دهانه ۹۰

دستگاه کندر دهانه ۹۰

۲۹ آبان ۱۴۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﺍﺯ ﯾﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﯾﻚ ﺗﯿﻐﻪ دوﻟﺒﻪ ﻣﺘﺤـﺮک و ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﺎر دﺍﺧﻞ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸـﻮد و ﺑﺎر ﭘﺮک ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺳــﻨﮕﯿﻦ در ﻣﯽ آﯾﺪ.ﮐﻪ در ﻣﺪل و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ۹۰و ۸۰و ۷۰و ۶۰ در ﺑﺎﺯﺍر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دستگاه های کندر عملیات بازیافت را چگونه انجام می دهند؟
هنگامی که شما ضایعات را در درون دستگاه قرار می دهید، به دلیل جنسی که تیغه ها دارند به سرعت مواد را خرد می کنند.
بعد از آن به دلیل اصطکاک و حرارت بالایی که وجود دارد، مواد به حالت خمیری شکل تبدیل می شوند.
بعد از طی مراحل بالا به منظور این که مواد از حالت خمیری شکل به صورت دانه های شکری و سنگین شده تبدیل شوند باید به آن ها مقدار مناسبی آب اضافه شود که آماده خارج شدن از دریچه تخلیه شوند.

#کندر#کندر دهانه ۹۰# سنگین کن پلاستیک#کندر نایلیکس،#کندر گونی#بازیافت پلاستیک #کارخانه بازیافت#بازیافتی # مدیریت پسماند# آسیاب پلاستیک # جامع پلاست # ایران ضایعات # ضایعات# سود ضایعات # ضایعات اهن # ضایعات پلاستیک

09129620193
مشهد
توافقی
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی